ބީލަން

ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑުގެ (ޖީ.ސީ.އެފް.ގެ) ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން “ގްރައުންޑް ވޯޓަރ ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް އެކުއިފަޔަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އިން މޯލްޑިވްސް” ގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

21 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (IUL)438-WS/438/2018/249

  • Registration Date
    01 Oct 2018 14:00
  • Submission Date
    07 Oct 2018 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-WS/438/2018/249 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2018