ގެލެރީ

ކްލައުޑް ބޭސްޑް ގަވަރމެންޓް ޑިޖިޓަލް ސަރވިސްއެއް ތަރައްގީކުރުމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރާއެކު ގްރާންޓް އެގްރީމެންޓުގައި ސޮއިކުރުން

28 އޯގަސްޓް 2023