ގެލެރީ

މާލެއާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ޤާއިމުކުރާ އިންޓަކޮނެކްޝަން ގްރިޑުގެ ކޮންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުން

27 ޖޫން 2016