ގެލެރީ

ހދ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ 13 ރަށުގައި ސޯލަރ ޑީސަލް ހައިބްރިޑް ޕަވަރ ސިސްޓަމް ޤާއިމުކޮށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

24 މެއި 2017