ގެލެރީ

“ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް” ގެ އެހީ ހޯދުމަށް، ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު ދުވަހު އިސްކަންދޭނެ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމަށް ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ބޭއްވޭ އެންމެ ފަހު ބައްދަލުވުން

13 ނޮވެމްބަރ 2019