ބީލަން

ޓެއިލަރ މޭޑް ޓްރެއިނިންގ ފޯރ ގްރައުންޑް ވޯޓަރ ރިސޯސަސް އެސެސްމަންޓް ފޯރ ސްމޯލް އައިލެންޑްސް – ޓްރެއިންގ ހިންގަދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

20 ޖޫން 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/189

  • Registration Date
    27 Jun 2021 12:00
  • Submission Date
    01 Jul 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-GCF/438/2021/189 20 ޖޫން 2021
1 (IUL)438-GCF/438/2021/155 18 މެއި 2021