ބީލަން

ޓެއިލަރ މޭޑް ޓްރެއިނިންގ ފޯރ ގްރައުންޑް ވޯޓަރ ރިސޯސަސް އެސެސްމަންޓް ފޯރ ސްމޯލް އައިލެންޑްސް

11 ޖުލައި 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/203

  • Registration Date
    20 Jul 2021 12:00
  • Submission Date
    04 Aug 2021 10:00
Round Reference No. Published Date
3 (IUL)438-GCF/438/2021/203 11 ޖުލައި 2021
2 (IUL)438-GCF/438/2021/189 20 ޖޫން 2021