ބީލަން

އިންޓަރގްރޭޓެޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެންޑް ލޯ އެމިޝަން ޓްރާންސްޕޯޓް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް” މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ އާބަން ޓްރާންސްޕޯޓް ޕްލޭނިންގ ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

25 މެއި 2022 (IUL)438-ENV/438/2022/182

  • Registration Date
    26 May 2022 14:00
  • Information Session Date
    30 May 2022 11:00
  • Submission Date
    06 Jun 2022 10:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-ENV/438/2022/182 25 މެއި 2022
3 (IUL)438-ENV/438/2022/47 7 މާޗް 2022