ބީލަން

މާލޭގައި އެމްބިއަންޓް އެއަރ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޓެކްނިކަލް އެސެސްމަންޓެއްގެ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ކުންފުނިތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

26 ޖަނަވަރީ 2021 IUL) 438-ENV/438/2021/6)

  • Submission Date
    01 Mar 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
2 IUL)438-ENV/438/2021/87) 28 މާޗް 2021
1 IUL) 438-ENV/438/2021/6) 26 ޖަނަވަރީ 2021