ބީލަން

މާލޭގައި އެމްބިއަންޓް އެއަރ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޓެކްނިކަލް އެސެސްމަންޓެއް ތައްޔާރުކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާނުކުރުން

28 މާޗް 2021 IUL)438-ENV/438/2021/87)

  • Submission Date
    18 Apr 2021 10:55
Round Reference No. Published Date
2 IUL)438-ENV/438/2021/87) 28 މާޗް 2021
1 IUL) 438-ENV/438/2021/6) 26 ޖަނަވަރީ 2021