ބީލަން

އަރި އަތޮޅު ދެކުނުބުރީގައި ހިމެނޭ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޙާއްސަ 16 ސަރަހައްދެއްގެ އިކޮލޮޖިކަލް ސާވޭ ހެދުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކޮންސަލްޓެންސީ ހިދުމަތުގެ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

7 މާޗް 2021 IUL)438-ENV/438/2021/47)

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    17 މާޗް 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 IUL)438-ENV/438/2021/162) 24 މެއި 2021
1 IUL)438-ENV/438/2021/47) 7 މާޗް 2021