ބީލަން

އަރި އަތޮޅު ދެކުނުބުރީގައި ހިމެނޭ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޙާއްސަ 16 ސަރަހައްދެއްގެ އިކޮލޮޖިކަލް ސާވޭ ހެދުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކޮންސަލްޓެންސީ ހިދުމަތުގެ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

7 މާޗް 2021 IUL)438-ENV/438/2021/47)

  • Submission Date
    17 Mar 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
2 IUL)438-ENV/438/2021/162) 24 މެއި 2021
1 IUL)438-ENV/438/2021/47) 7 މާޗް 2021