ބީލަން

އަރި އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޙާއްސަ 16 ސަރަހައްދެއްގެ “އިކޮލޮޖިކަލް ސާވޭ” ހެދުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކޮންސަލްޓެންސީ ހިދުމަތުގެ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު: ދެވަނަ އިޢުލާން

24 މެއި 2021 IUL)438-ENV/438/2021/162)

  • އެވޯޑް ކުރެވުނު
    Land and Marine Environmental Resources Group Pvt Ltd
  • އެވޯޑްކުރެވިފައިވާ އަދަދު
    MVR 1,360,828.00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 IUL)438-ENV/438/2021/162) 24 މެއި 2021
1 IUL)438-ENV/438/2021/47) 7 މާޗް 2021