ބީލަން

ރެފްރިޖަރޭޝަން އަދި އެއަރ ކޮންޑިޝަނިންގ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ޓްރެއިނަރެއް ހޯދުމަށް

22 ޖުލައި 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/206

  • Submission Date
    11 Aug 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-ENV/438/2021/218 15 އޯގަސްޓް 2021
1 (IUL)438-ENV/438/2021/206 22 ޖުލައި 2021