ބީލަން

ހދ.ހަނިމާދޫގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރީޖަނަލް ލެބޯޓަރީގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކޮށްދޭން ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

15 ނޮވެމްބަރ 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/338

  • Registration Date
    30 Nov 2021 12:00
  • Submission Date
    13 Dec 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-GCF/438/2021/338 15 ނޮވެމްބަރ 2021
1 (IUL)438-GCF/438/2021/311 25 އޮކްޓޯބަރ 2021