ބީލަން

ގްރީންބިލްޑިން އިމާރާތުގެ ބައެއް ދޮރުތަކުގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ރޯލާ ބްލައިންޑް ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

12 ޖަނަވަރީ 2022 (IUL)438-AU/1/2022/1

  • Submission Date
    25 Jan 2022 11:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-AU/1/2022/1 12 ޖަނަވަރީ 2022
1 (IUL)438-AU/1/2021/56 29 ނޮވެމްބަރ 2021