ބީލަން

ގްރީންހައުސް ގޭސް އިންވެންޓްރީ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

20 ފެބްރުއަރީ 2022 (IUL)438-CCD/438/2022/38

  • Information Session Date
    23 Feb 2022 10:00
  • Submission Date
    02 Mar 2022 10:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-CCD/438/2022/63 3 މާޗް 2022
1 (IUL)438-CCD/438/2022/38 20 ފެބްރުއަރީ 2022