ބީލަން

ގްރީންހައުސް ގޭސް އިންވެންޓްރީ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު (2 ވަނަ އިޢުލާން)

3 މާޗް 2022 (IUL)438-CCD/438/2022/63

  • Submission Date
    15 Mar 2022 11:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-CCD/438/2022/63 3 މާޗް 2022
1 (IUL)438-CCD/438/2022/38 20 ފެބްރުއަރީ 2022