ބީލަން

“އެންހާންސިންގ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތްރޫ އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ރެޒިލިއަންޓް އައިލެންޑްސް (އެންދެރި)” ޕްރޮޖެކްޓަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

27 ފެބްރުއަރީ 2022 (IUL)438 ENV/438/2022/31

  • Information Session Date
    06 Mar 2022 10:00
  • Submission Date
    13 Mar 2022 10:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438 ENV/438/2022/84 16 މާޗް 2022
1 (IUL)438 ENV/438/2022/31 27 ފެބްރުއަރީ 2022