ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ – މިނަމަޓާ އިނިޝިއަލް އެސެސްމަންޓް އޮފް މޯލްޑިމްސް ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމަށް

16 ޖަނަވަރީ 2018 (IUL)438-ENV/438/2018/29

  • Submission Date
    24 Jan 2018 11:00
Round Reference No. Published Date
3 (IUL)438-ENV/438/2018/29 16 ޖަނަވަރީ 2018
2 (IUL)438-ENV/438/2017/254 27 ޑިސެމްބަރ 2017
1 (IUL)438-ENV/438/2017/201 12 އޮކްޓޯބަރ 2017