ބީލަން

ސްޓްރެންތަނިންގ ލޯ-ކާބަން އެނާރޖީ އައިލެންޑް ސްޓްރެޓަޖީސް ޕްރޮޖެކްޓަށް ޓެކްނިކަލް އެކްސްޕާޓެއް ހޯދުމަށް – 4 ވަނަ އިޢުލާނު

8 މެއި 2019 (IUL)438-CCD/438/2019/100

  • Submission Date
    23 May 2019 11:00
Round Reference No. Published Date
4 (IUL)438-CCD/438/2019/100 8 މެއި 2019
3 (IUL)438-CCD/438/2019/87 22 އޭޕްރިލް 2019