ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ – ގއ. ވިލިނގިލީގެ އަލަށް އާބާދުވެފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ސަރވޭ އަދި ޑިޒައިން މަސައްކަތް

20 ޖުލައި 2017 (IUL)438-WS/438/2017/138

  • Submission Date
    09 Aug 2017 13:00
Round Reference No. Published Date
3 (IUL)438-WS/438/2017/188 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
2 (IUL)438-WS/438/2017/164 6 އޯގަސްޓް 2017
1 (IUL)438-WS/438/2017/138 20 ޖުލައި 2017